Pakkoruotsi.net - Kielellisen demokratian ja sivistyksen puolesta  
 

Suomen kielipolitiikka ja kieltenopetus

 
Etusivu
Pakkoruotsin ajajat
Pakkoruotsin perustelujen tarkastelua
Suomen työelämän tarvitsemat kielet
Onko Suomi kaksikielinen maa?
Suomen kielipolitiikka vs. demokratia
Kielten opiskelu kouluissa
Ruotsinkieliset kiintiöt kouluissa
Ketkä haluavat muutosta?
Keinotekoisen kaksikielisyyden kustannukset
Median sensuuri
Ruotsalainen Kansanpuolue
Miksi pakollinen ruotsi?
Kielikylpyopetus
Pohjanmaa
KIEPO-projekti
Vain toimimalla voit vaikuttaa!
Uutiset ja kannanotot
Linkit
Info
Yhteydenotto

 

 

Vain toimimalla voit vaikuttaa!

Pakkoruotsin ylläpitäminen vaatii propagandaa ja sensuuria. Peruste pakkoruotsin poistamiselle ei näitä tarvitse. Perusteeksi riittää se, että vaikka ruotsin kielen opetuksen tarjoamiselle kouluissa on olemassa perusteet, ruotsin pakollisuudelle ei ole löydettävissä enää 2000-luvun Suomessa perusteita.

Pakkoruotsi ei kuitenkaan tule poistumaan kahdesta syystä:
1) RKP on ja tulee olemaan eduskunnan valiokunnissa sekä hallituksessa tekemässä lehmänkauppoja muiden puolueiden kanssa
2) Kansanedustajista iso osa ei ole tehtävänsä tasalla, vaan he ajavat omia asenteitaan lainsäädäntöön. Asialle jota ajetetaan lainsäädäntöön, tulee olla rationaaliset tai moraaliset perustelut, jotka lähtevät koko yhteiskunnan parhaan ajamisesta (ks. Ruotsin kielen pakollisuuden perustelut).

Ainoa keino poistaa pakkoruotsi on levittää asiasta tietoa propagandan tilalle ja saada suomenkieliset ymmärtämään, että kysymys ei ole vain yhdestä kouluaineesta vaan Suomen kilpailukyvystä, maahanmuuttajien oikeuksista, suomalaisesta sivistyksen tasosta, tasa-arvosta sekä demokratiasta, joka on yhteiskunnan peruspilareita.

Suomenkielisten tulisi lopettaa pakkoruotsin katsominen läpi sormien ja asettaa hallitus seinää vasten. Demokraattisia vaikuttamiskeinoja ovat esim. lakko ja kansalaistottelemattomuus.

Jotta asiasta alettaisiin keskustella avoimesti, tulisi ihmisten tietää asioista faktoja. Tule avuksi, jotta jokainen suomalainen voi muodostaa mielipiteensä Suomen kielipolitiikasta perustuen faktoihin propagandan ("Suomi on kaksikielinen", "kaksikielisyys on rikkaus", "pohjoismainen yhteistyö") sijaan . Edistät näin demokratiaa ja sananvapautta.

Pakkoruotsi.netin tarkoitus on tuoda esille faktoja korvaamaan propagandaa ja herättää avointa keskustelua aiheesta. Pakkoruotsi.netin resurssit ovat kuitenkin rajalliset. Pyydämme että tiedotat eteenpäin sivustostamme, jotta sivuston kävijämäärä lisääntyy ja kansalaiset saavat näin tietoa valtamedian vaikenemista asioista. Vain osallistumalla voit vaikuttaa!

Älä puhu ruotsia! Kielilain noudattamatta jättämisestä ei ole säädetty rikosoikeudellisia seuraamuksia. Jos katsot, että Suomen pääväestöön kuuluvana sinulla ei ole velvollisuutta palvella vähemmistöä heidän äidinkielellään, voit palvella suomeksi ilman rikosoikeudellisia seuraamuksia. Vaihtoehtoisesti voit puhua niin epäselvää ruotsia, että ruotsinkielinen vaihtaa lopulta puheen suomeksi. Tarkoituksena ei ole kiusanteko tai haitan aiheuttaminen ruotsinkielisille, vaan kyseessä on yhteiskunnallinen vaikuttamiskeino, eräänlainen lakko tai kansalaistottelemattomuus, jonka tavoitteena on se, että päättävät tahot suostuvat kielelliseen demokratiaan (jolloin myös ruotsinkieliset palvelut pystytään takaamaan nykyistä paremmin).

Älä opettele ruotsia!

Koulujen pakkoruotsin perusteena käytetään Suomen kaksikielisyyttä, mikä ei ole aitoa, vaan Suomen kaksikielisyys luodaan kielilainsäädännöllä sekä ruotsinkielisten suhteettoman suurella määrällä tiettyjen alojen yliopisto-opinnoissa. Kielilainsäädäntö pitää sisällään ruotsin taidon vaatimuksia julkisiin tehtäviin ja virkoihin. Näitä vaatimuksia voidaan ylläpitää koulujen pakkoruotsin ansiosta. Kyseessä on siis poliitikkojen luoma noidankehä, mikä tulisi katkaista.

Jos suomenkielisten ruotsin osaaminen heikkenisi tuntuvasti, ruotsin taidon vaatimuksista julkisiin tehtäviin ja virkoihin olisi alettava vähitellen joustaa, eli kielilainsäädäntöä olisi muutettava, jolloin myös poliitikkojen käyttämät perustelut koulujen pakkoruotsille heikkenisivät.

Ruotsin kieltä on kouluissa pakko opiskella, mutta esimerkiksi ylioppilastutkinnossa ruotsia ei ole pakko kirjoittaa. Riittää siis, että pääset ruotsin kursseista läpi. Keskity ruotsin opiskelun sijasta esimerkiksi venäjän, saksan tai ranskan opiskeluun. Tulevaisuuden työmarkkinoilla kilpailukykyinen suomenkielinen osaa hyvin suomea, englantia sekä lisäksi jotain muuta kieltä, mutta työpaikat, joissa tarvitaan hyvää ruotsin osaamista, menevät pääasiassa ruotsia äidinkielenään puhuville.

Tue yhdistystoimintaa Tue esim. Vapaa Kielivalinta ry:n toimintaa.

Levitä Tällä sivustolla olevaa tekstiä saa kopioida ja levittää vapaasti lukuun ottamatta omalla nimellä kirjoitettuja tekstejä, joita sitoo tekijänoikeus (tekstejä saa siteerata kuten tekijänoikeuksista laissa sanotaan).

Toivomme, että levität sivustolla olevaa tekstiä! Voit esim. tulostaa tekstiä useampia kappaleita, jotka voit laittaa esim. vapaasti noukittavaksi jonnekin koulun tai työpaikan keskeiselle paikalle (taukotila, sisäänkäynti, ruokala, ilmoitustaulu tms.). Mainitse tekstissä lähde Pakkoruotsi.net tai www.pakkoruotsi.net, jotta saamme sivustolle lisää kävijöitä.

Lisäämme sivulle myös jossain vaiheessa esitelehtisiä, joita voit tulostaa ja levittää.

Ota puheeksi Jos kuulut opiskelijajärjestöön, ammattiliittoon, poliittiseen järjestöön, yhdistykseen tms., ota aiheemme ja sivustomme puheeksi kokouksessanne, järjestönne lehdessä tai Internet-sivullanne.

Kerro eteenpäin! Kerro sivustosta eteenpäin tällä lomakkeella!

Aloita Aloita keskustelu Internetin keskustelufoorumeilla aiheesta ja laita samalla linkki sivullemme. Linkin laittaminen vaikuttaa myös Internetin hakukoneiden tuloksiin, joten sivustomme pysyy näin hakukoneiden tuloksissa. Alla olevassa linkissä on lueteltu joitakin Suomen keskustelufoorumeita. Myös Linkit-sivulla on lueteltu keskustelufoorumeita. Keskustelufoorumeilla voit yleensä lisätä jonkinlaisen pysyvän allekirjoituksen näkyväksi viestiesi lopussa. Vaikka keskustelufoorumin aihe ei liittyisi kielipolitikkaan, voit tähän allekirjoitukseen lisätä linkin sivutollemme.

Suomenkielisiä keskustelualueita internetissä

Tiedota Jos kuulut esimerkiksi jonkin järjestön sähköpostilistalle, voit yleensä myös lähettää viestejä listalle. Lue kuitenkin ensin listan säännöt ja muista kohteliaisuus, asiallisuus ja Nettiketti. Häiritsevien tai asiattomien viestien lähettäminen aiheuttaa vain haittaa asiallemme.

Kerro Kerro Pakkoruotsi.net-sivustosta tuttavillesi ja ennen kaikkea niille ihmisille, joilla on mahdollisuus vaikuttaa asioihin yhteiskunnan eri alueilla.

Kirjoita Kirjoita lehtien mielipideosastoille.

Eri lehtien lukijamäärät löytyvät Levikintarkastus Oy:n sivustolta.

Lähetä Lähetä sähköpostia kansanedustajille, virkamiehille, ministereille, opiskelijajärjestöille, ammattiliittoille jne. Kerro sivullamme esitetyistä asioista. Kerää viesteihin useampi allekirjoitus, jos mahdollista.

Tiedustele Jos näet työpaikkailmoituksen, jossa kielitaitovaatimuksena on ruotsi tai "molemmat kotimaiset kielet", mutta epäilet, että työtehtävässä ei välttämättä käytännön tasolla tarvita ruotsia, ota yhteyttä työnantajaan ja tiedustele asiaa. Jos työantaja ei kykene tuomaan esille todellista ruotsin kielen käytännön tarvetta työtehtävässä, tee työnantajalle selväksi, että turhilla ruotsin taidon vaatimuksilla asetetaan hakijoita eriarvoiseen asemaan. Turha ruotsin taidon vaatimus:
– syrjii suomenkielisiä, jotka eivät osaa ruotsia
– syrjii maahanmuuttajia, jotka eivät yleensä osaa suomea ja ruotsia
– aiheuttaa sen, että ruotsinkieliset, jotka yleensä osaavat hyvin suomea, ovat paremmassa asemassa työmarkkinoilla verattuna muihin kieliryhmiin
– pitää yllä pakkoruotsia kouluopetuksessa
– vie ihmisten resursseja: saadakseen työpaikan on opiskeltava ruotsin kieli, jota ei käytännössä välttämättä tarvittaisi

Lisää Lisää allekirjoitus sähköpostiviestin tms. loppuun esimerkiksi seuraavasti:

Ystävällisin terveisin
Etunimi Sukunimi
(titteli)
(Yhteystietosi)
Pakkoruotsi.net - Kielellisen demokratian ja sivistyksen puolesta.

Ehdota Ehdota TV:n ajankohtaisohjelmille aiheeksi ruotsin kielen asemaa Suomessa.

Kyseenalaista Kyseenalaista ruotsinopettajien ym. puheet ruotsin kielen tarpeellisuudesta.

Ideoi Lähetä oma vaikuttamisideasi meille.

Tee Tee valitus eduskunnan oikeusasiamiehelle, jos katsot, ettet saa valtion virastossa tai kaksikielisessä viranomaisessa asianmukaista palvelua suomeksi.

Lue Hanki tietoa aiheesta ja lue Pakkoruotsi.netin lisäksi esimerkiksi
– Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen julkaisuja
KIEPO-projektin kirjallisuusluettelo (PDF)

Edellisiä kuten muitakin hyviä julkaisuja saa myös kirjastoista

Oppaita verkossa:

Kun edustajat eivät riitä.

Vallakas - kuntalaisen vaikuttamisopas

Kunnat.net: Osallistu ja vaikuta

Kansanvalta.fi

Vaikuttamo

 

 

Artikkeleita
muualta
Artikkeli-
kokoelma
Mielipide-
kirjoituksia
Eurooppalaisen Suomen kielipolitiikka
Kielivalinnat ja kielten opiskelu
Vuosituhat on vaihtunut...
Pienen pieni uutinen
Pakkoruotsia tyhmille suomalaisille
Varastettu ilo
Oppi kaksi-
kielisyydestä
Kuihtuvan puun strategia
In Finland, a battle of the tongues
Borde svenskan göras frivillig?

 

 
www.pakkoruotsi.net