Pakkoruotsi.net - Kielellisen demokratian ja sivistyksen puolesta  
 

 Suomen kielipolitiikka ja kieltenopetus

Perjantai 07. elokuuta 2020  
Etusivu
Pakkoruotsin ajajat
Pakkoruotsin perustelujen tarkastelua
Suomen työelämän tarvitsemat kielet
Onko Suomi kaksikielinen maa?
Suomen kielipolitiikka vs. demokratia
Kielten opiskelu kouluissa
Ruotsinkieliset kiintiöt kouluissa
Ketkä haluavat muutosta?
Keinotekoisen kaksikielisyyden kustannukset
Median sensuuri
Ruotsalainen Kansanpuolue
Miksi pakollinen ruotsi?
Kielikylpyopetus
Pohjanmaa
KIEPO-projekti
Vain toimimalla voit vaikuttaa!
Uutiset ja kannanotot
Linkit
Info
Yhteydenotto

 

 

 

 
Uutiset ja kannanotot

20.4.2011

Noin puolet kansanedustajista kannattaa pakkoruotsin poistamista. Katso vaalikoneista, ketkä kansanedustajat.

Ylen vaalikone (kysymys 10)

HS:n vaalikone (kysymys 23)

Pakkoruotsi.net käsittelee Suomen kielipolitiikkaa ruotsin kielen osalta. Sivuston tarkoituksena on antaa kansalaisille sekä päättäjille valtamediaa objektiivisempaa tietoa eri kielten merkityksestä Suomessa ja Suomelle sekä herättää avointa kansalaiskeskustelua ruotsin kielen asemasta.

Kuva ruotsinkielisten sijoittumisesta Suomessa.Ruotsinkielisiä asuu vaihtelevassa määrin sinisillä alueilla. Klikkaamalla karttaa saat näkyville tarkemman kartan.

Pakkoruotsi.net-sivustolla sanalla pakkoruotsi ei oteta kantaa ruotsin kieleen kielenä, vaan sanalla tarkoitetaan ruotsin pakollista opiskelua oppilaitoksissa sekä viranomaisten henkilöstöltä vaadittavaa ruotsin kielen taitoa. Pakkoruotsin poistamisella Pakkoruotsi.netissä tarkoitetaan sitä, että oppilaitoksissa oppilailla on valinnanvapaus opiskella ruotsin tilalla muita Suomessa tarvittuja kieliä sekä sitä, että julkisissa tehtävissä ruotsin taidon vaatimukset muutetaan työtehtäväkohtaisiksi.

Selvitysten mukaan Suomen kielitaitovaranto on liian suppea. Suomessa osataan hyvin vain suomea, englantia ja ruotsia. Pakkoruotsi.net-sivusto tuo esille, että käytännössä suomalaisten kielitaidon monipuolistumisen voi mahdollistaa vain ruotsin muuttaminen kouluissa valinnaiseksi kieleksi muiden kielten kanssa.

Suomalaisten kielitaidon monipuolistuminen:
– parantaa Suomen kilpailukykyä
– edesauttaa näin suomalaista hyvinvointia
– nostaa suomalaista sivistystasoa
– parantaa suomalaisten ymmärrystä ja suvaitsevaisuutta eri kulttuureita kohtaan.

Pakkoruotsi.net tuo esille, että pakkoruotsi:
– on demokratian vastainen
– on tasa-arvon vastainen
– on yksilöiden valinnanvapauden rajoittamista ilman pätevää perustelua
– on suomenkielisen kulttuurin, suomen kielen ja suomenkielisten halveksimista
– voidaan katsoa ihmisoikeusloukkaukseksi, jos ruotsin kielen pakottamista perustellaan identiteettiin liittyvillä asioilla.
– halventaa koululaitosta sekä heikentää oppilaiden opiskelumotivaatiota, kun opetuksessa on pakollisena aine, jonka pakollisuutta ei pystytä perustelemaan
– aiheuttaa negatiivista suhtautumista ruotsin kieleen, ruotsinkieliseen kulttuuriin sekä suomenruotsalaisiin
– asettaa eriarvoiseen asemaan oppilaat, jotka ovat kiinnostuneita lukemaan jotain muuta kieltä kuin ruotsia
– asettaa suomenkieliset ja ruotsinkieliset eriarvoiseen asemaan opiskelussa sekä työmarkkinoilla, kun suurin osa ruotsinkielisistä oppii suomen kielen elinympäristöstään, mutta suomenkielisten pitää opetella ruotsin kieli kirjoja lukemalla
– aiheuttaa kustannuksia yhteiskunnalle, kun muita kieliä kuin englantia ja ruotsia opetetaan kouluissa kolmantena kielenä (A2-, B2- ja B3-kielet), jolloin yleensä tarvitaan myös enemmän kieltenopettajia
– luo epätasa-arvoa kieliä helposti oppivien ja huonommin oppivien kesken, kun muita kieliä kuin englantia ja ruotsia oppiaakseen pitää lukea kolmea kieltä
– vaikeuttaa maahanmuuttajien työnsaantia.


Pakkoruotsi.net tuo esille, että pakkoruotsi on perusteeton. Pakkoruotsin puolesta esitetyt väittämät eivät ole perusteluja, vaan kyseessä ovat henkilökohtaiset mielipiteet ja asenteet, joille kouluopetus ja lainsäädäntö eivät voi perustua.

Pakkoruotsin kannattajilla on ajattelussaan kolme olennaisesta virhettä:
– Ei eroteta mielipiteitä ja perusteluja toisistaan. Mielipide että ruotsin pitää olla pakollinen, ei kumoa mielipidettä, että ruotsin ei pidä olla pakollinen. Ruotsin kielen pakottaminen kansalaisille vaatii rationaaliset perustelut.
– Ei eroteta tukemista ja pakottamista toisistaan. Ruotsin kielen tarve sekä ruotsin aseman ylläpitäminen Suomessa vaativat tukemista. Pakottaminen ja tukeminen ovat kaksi eri asiaa.
– Ei eroteta viranomaisia ja yksilöitä toisistaan. Ruotsinkieliset palvelut kuuluvat viranomaisten vastuulle, eivät yksilöiden vastuulle.

Pakkoruotsin kannattamisen taustalla ovat yleensä kykenemättömyys suhtautua objektiivisesti ruotsin kieleen, välinpitämättömyys Suomen etua kohtaan, välinpitämättömyys yksilöiden oikeuksia kohtaan, tiedon puute eri kielten tarpeesta, vääristynyt käsitys tasa-arvosta tai itsekeskeisyys (omiin kokemuksiin vetoaminen).

Kolmesta seuraavasta kohdasta jokainen yksinään riittää perusteluksi ruotsin pakollisuuden poistamiseksi kouluopetuksesta.

1. Ruotsin kielen pakollisuudelle suomenkielisissä kouluissa ei ole rationaalisia perusteluja.
Lue sivu: Pakkoruotsin perustelujen tarkastelua

2. Eri kieliä riittävän hyvin osaavia ei saada Suomen työelämään riittävästi, niin kauan kuin ruotsi on pakollinen kieli kouluissa.
Lue sivu: Suomen työelämän tarvitsemat kielet

3. Suomen kielipolitiikka, johon ruotsin kielen pakollisuus kouluissa sekä julkisissa tehtävissä perustuu, ei noudata demokratian periaatteita.
Lue sivu: Suomen kielipolitiikka vs. demokratia

Valtion kaksikielisyys ei tarkoita yksilöiden kaksikielisyyttä – sitä että yksilöiden tulisi osata valtion virallisia kieliä - vaan että valtiolla on kaksi sellaista kieltä, joilla viranomaiset tarjoavat palveluita. Vastuu ruotsinkielisten palveluiden saatavuudesta ei kuulu suomalaisille yksilöille vaan viranomaisille.. Suomessa palveluiden järjestäminen virallisilla kielillä on vastoin demokratiaa ulotettu viranomaisten lisäksi yksilöille. Tällainen ajattelu, jossa jokainen kansalainen koulutetaan valtion työntekijäksi, ei kuulu demokratiaan vaan diktatuuriin. Demokratiassa viranomaiset ovat yksilöitä varten, eivät yksilöt viranomaisia varten.

Vetoomus valinnanvapauden saamiseksi
Suomen kielipolitiikkaan

Pakkoruotsi ei poistu ilman Sinun panostasi!
Niin kauan kuin suomenkieliset suostuvat ruotsin pakottamiseen, niin kauan ruotsia pakotetaan. Asia on Sinusta kiinni. Suomessa ei toimi demokratia. Poliittiset päättäjät tekevät kansalaisia suoraan koskevia päätöksiä, ilman että päätöksiä pystytään perustelemaan ja ilman että niillä on kansan enemmistön tuki. Tällaisessa tilanteessa ainoa poliittisiin päätöksiin vaikuttava keino on lakko. Kieltäydy puhumasta ja opettelemasta ruotsia, niin kauan kuin Suomessa ei ole kielivapautta.

Valinnanvapauden rajoittaminen kielten opiskelussa ei aja Suomen etua mistään näkökulmasta katsottuna.

 

Artikkeleita
muualta
Artikkeli-
kokoelma
Mielipide-
kirjoituksia
Eurooppalaisen Suomen kielipolitiikka
Kielivalinnat ja kielten opiskelu
Vuosituhat on vaihtunut...
Pienen pieni uutinen
Pakkoruotsia tyhmille suomalaisille
Varastettu ilo
Oppi kaksi-
kielisyydestä
Kuihtuvan puun strategia
In Finland, a battle of the tongues
Borde svenskan göras frivillig?
Hae sivustolta

 

RSS Uutiset ja kannanotot

RSS Muutokset sivustolla

www.pakkoruotsi.net