Kuva: Näkemyksiä peruskoulun pakollisten kielten määrästä. (Lähde: M-L Nikki, 1992. Suomalaisen koulutusjärjestelmän kielikoulutus ja sen relevanssi.)