Pakkoruotsi.net - Kielellisen demokratian ja sivistyksen puolesta  
 

 Suomen kielipolitiikka ja kieltenopetus

 
Etusivu
Pakkoruotsin ajajat
Pakkoruotsin perustelujen tarkastelua
Suomen työelämän tarvitsemat kielet
Onko Suomi kaksikielinen maa?
Suomen kielipolitiikka vs. demokratia
Kielten opiskelu kouluissa
Ruotsinkieliset kiintiöt kouluissa
Ketkä haluavat muutosta?
Keinotekoisen kaksikielisyyden kustannukset
Median sensuuri
Ruotsalainen Kansanpuolue
Miksi pakollinen ruotsi?
Kielikylpyopetus
Pohjanmaa
KIEPO-projekti
Vain toimimalla voit vaikuttaa!
Uutiset ja kannanotot
Linkit
Info
Yhteydenotto

 

 

 

 

 

Svenska nu -verkosto

Svenska nu -verkosto ilmoittaa edistävänsä ruotsin kielen opetusta sekä monipuolista kielten opiskelua, mutta sen jäsenet ovat ottaneet julkisuudessa useasti kantaa pakkoruotsin säilyttämisen ja jopa sen lisäämisen puolesta.

Svenska nu -verkoston valtuuskunnan jäsenet:

1. Lipponen Paavo, Svenska nu -verkoston puheenjohtaja
2. Enbuske Tuomas, toimittaja, Svenska nu -verkoston varapuheenjohtaja
3. Lonka Kirsti, professori, Helsingin yliopisto, Svenska nu -verkoston varapuheenjohtaja
4. Wetterstrand Maria, kansanedustaja, Svenska nu -verkoston varapuheenjohtaja
5. Aho Esko, johtaja, yhteistyösuhteet ja yhteiskuntavastuu, Nokia
6. Dalborg Hans, hallituksen puheenjohtaja, Nordea
7. Engman Max, professori
8. Erkko Aatos, ministeri
9. Ikäheimo Johanna, hallituksen puheenjohtaja, Lappset Group Oy
10. Gestrin Christina, kansanedustaja
11. Isohookana-Asunmaa Tytti, VTT, Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto
12. Klinge Matti, professori
13. Krohn Irina, toimitusjohtaja, Suomen elokuvasäätiö
14. Kumpula-Natri Miapetra, kansanedustaja
15. Lankinen Timo, pääjohtaja, Opetushallitus
16. Lehto-Häggroth Elina, apulaiskaupunginjohtaja, Vantaa
17. Liksom Rosa, taiteilija ja kirjailija
18. Lindroos Kirsi, johtaja, opetusministeriö
19. Lumio Markku, kaupunginjohtaja, Vaasa
20. Molander, Johan, Ruotsin Suomen suurlähettiläs
21. Ojala Outi, puheenjohtaja, Pohjola-Norden
22. Okkonen Jaakko, toimitusjohtaja, Oulun kauppakamari
23. Pukkinen Mikko, EK:n toimitusjohtaja, Turku
24. Raivio Kari, kansleri
25. Ralph Bo, professori, Göteborgin yliopisto
26. Ryynänen Mirja, FM
27. Sasi Kimmo, kansanedustaja, Hanasaaren hallituksen puheenjohtaja
28. Sauri Pekka, apulaiskaupunginjohtaja, Helsinki
29. Seikku Kai, KTM
30. Siimes Suvi-Anne, toimitusjohtaja, Lääketeollisuus ry
31. Skog Harri, kansliapäällikkö, Opetusministeriö
32. Stenbäck Pär, ministeri, Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston puheenjohtaja
33. Takala Sauli, tutkijaprofessori, emeritus
34. Tolppanen Ari, hallituksen puheenjohtaja, CapMan
35. Torstila Pertti, valtiosihteeri, UM
36. Varantola Krista, rehtori, Tampereen yliopisto
37. Wetterqvist Fredrik, kanslianeuvos, Ruotsin ulkoasiainministeriö
38. Wästberg Olle, pääjohtaja, Svenska Institutet

 

Artikkeleita
muualta
Artikkeli-
kokoelma
Mielipide-
kirjoituksia
Eurooppalaisen Suomen kielipolitiikka
Kielivalinnat ja kielten opiskelu
Vuosituhat on vaihtunut...
Pienen pieni uutinen
Pakkoruotsia tyhmille suomalaisille
Varastettu ilo
Oppi kaksi-
kielisyydestä
Kuihtuvan puun strategia
In Finland, a battle of the tongues
Borde svenskan göras frivillig?

 

 
www.pakkoruotsi.net