Pakkoruotsi.net - Kielellisen demokratian ja sivistyksen puolesta  
 

 Suomen kielipolitiikka ja kieltenopetus

 
Etusivu
Pakkoruotsin ajajat
Pakkoruotsin perustelujen tarkastelua
Suomen työelämän tarvitsemat kielet
Onko Suomi kaksikielinen maa?
Suomen kielipolitiikka vs. demokratia
Kielten opiskelu kouluissa
Ruotsinkieliset kiintiöt kouluissa
Ketkä haluavat muutosta?
Keinotekoisen kaksikielisyyden kustannukset
Median sensuuri
Ruotsalainen Kansanpuolue
Miksi pakollinen ruotsi?
Kielikylpyopetus
Pohjanmaa
KIEPO-projekti
Vain toimimalla voit vaikuttaa!
Uutiset ja kannanotot
Linkit
Info
Yhteydenotto
 

Info

Pakkoruotsi.net on yksityishenkilön hallinnoima verkkojulkaisu, jota ylläpidetään vapaaehtoisvoimin. Sivusto on puolueisiin, yhteisöihin, eturyhmiin, aatteisiin ja uskontoihin sitoutumaton. Sivusto on avattu marraskuussa 2005. Sivuston ylläpitäjien nimiä ei ole mainittu pakkoruotsin kannattajien taholta tapahtuvan solvaamisen vuoksi. Sivusto pysyy näin myös mahdollisimman objektiivisena lukijalle.

Pakkoruotsi.net-sivustolla olevaa tekstiä, kuten myös karttoja ja kuvia, saa kopioida ja levittää vapaasti. On toivottavaa, että mainitset lähteen Pakkoruotsi.net, jotta saamme lisää kävijöitä sivustolle.

Edellinen ei koske kirjoituksia, joissa on mainittu kirjoittajan nimi, jolloin tekstin tekijänoikeudet kuuluvat kirjoittajalle. Nimellä kirjoitettuja tekstejä saa kuitenkin siteerata kuten tekijänoikeuslaissa sanotaan.

Pakkoruotsi.net-sivustolla pakkoruotsi-sanalla tarkoitetaan Suomessa kaikkia oppiasteita koskevaa pakollista ruotsin kielen opiskelua sekä eri viranomaisten tai viranomaisten palveluja tuottavien yritysten henkilöstöltä vaadittavaa ruotsin kielen taitoa. Pakkoruotsi-sana on konkreettinen, sillä ruotsin kieli on ainoa pakollinen kieli koululainsäädännössä suomenkielisillä äidinkielen lisäksi. Sana löytyy myös mm. Suomen kielen perussanakirjasta.

Pakkoruotsi.net ei ole suunnattu ruotsin kieltä tai ruotsinkielisiä vastaan. Pakkoruotsi.net ei vastusta kielten pakollista opiskelua, vaan kannattaa yksilöiden valinnanvapautta eri kielten kesken kieltenopiskelussa.

Sivusto ei vastusta oikeutta saada palveluja ruotsin kielellä julkisella sektorilla alueilla, jotka ovat aidosti kaksikielisiä. Ruotsinkieliset palvelut tulee kuitenkin organisoida demokraattisesti siten, että vaatimukset ruotsia taitavien määrästä pyritään pitämään mahdollisimman pienenä tai ainakin suhteuttamaan alueen ruotsinkielisen väestön osuuteen.

Jos kannatat ruotsin pakollisuutta kouluopetuksessa, kuulemme erittäin mielellämme Sinun kantasi. Ota yhteyttä.

 

Artikkeleita
muualta
Artikkeli-
kokoelma
Mielipide-
kirjoituksia
Eurooppalaisen Suomen kielipolitiikka
Kielivalinnat ja kielten opiskelu
Vuosituhat on vaihtunut...
Pienen pieni uutinen
Pakkoruotsia tyhmille suomalaisille
Varastettu ilo
Oppi kaksi-
kielisyydestä
Kuihtuvan puun strategia
In Finland, a battle of the tongues
Borde svenskan göras frivillig?

 

www.pakkoruotsi.net